• Jordan

  Shat AlArab Street,Bulding 20, UM Uthaina,
  Amman – Jordan
  P.O.Box : 11821, Amman 711
  Tel : +962 6 200 4702
  Fax: +962 6 200 4702
  Email: Info@thirdmic.com

 • KSA

  Rehana Boulevard Center, Anas Ibn Malek St,
  2nd Floor, Office 66, Riyadh-Saudi Arabia
  Tel: (966) 11 4612591
  Fax: (966) 11 4612591
  Email: Info@thirdmic.com
  P.O.Box 240772 Riyadh 11322 Saudi Arabia


You can also email us at info@thirdmic.com